Friday, June 1, 2018

Քերականական աշխատանք

1.Նախադասությունների մեջ շարադասության (բառերի դասավորության) սխալ կա. ուղղի՛ր: 
Գորտը սկսեց բարձր ու երկարաձիգ կռկռալ: 
Օգնության հուսահատ կանչերը մեզ էին հասնում աղմուկի միջից:
Հայտնվեցին միանգամայն իրիկնային ձայները`յուրահատուկ ռիթմիկ գվվոց ու բարձր, բեկբեկուն մռնչյուն:
Քարացած նայում էր տերևների ու թփերի իրիկնային տարուբերումին, կարծես առաջին անգամ էր տեսնում:
Արահետը  գնում էր դեպի գյուղը ոչ թե ուղիղ գծով, այլ շարունակ ծառերի մեջ գալարվելով:
Սա այն հսկայի կոշիկն է, որը հաղթեց դևերին ու հետ բերեց աղջկան:
Տեսանք այն ավտոբուսի  վարորդին, որով եկել էինք:

2. Հարցական դերանունները փոխարինի՛ր  նախադասություններով:

Բազմախոստում է կենդանիների աշխարհը, որը լի է գաղտնիքներով: Օձերի որոշ տեսակներ, հին կաշին փոխելու դեպքում, ջերմության հազարերորդական աստիճանի փոփոխությանն արձագանքում են: Չղջիկն այնքան նուրբ լսողություն ունի, որ լսում է ամենացածր շշուկը: Արու թիթեռնիկն իր «անտենայով» իմանում է էգի տեղը նույնիսկ այն դեպքում, երբ էգը հեռու է գտնվում: Ապագայում նոր սարքեր ստեղծելուց հետո, հնարավոր կլինի արտասովոր զգայուն ռադիոաստղադիտակներ ստեղծել: Իսկ դա հնարավորություն կտա լսելու ազդանշաններ, որոնք գտնվում են հազարավոր կիլոմետր հեռու: 
Մոտավորապես վաթսունհինգ միլիոն տարի առաջ մեր մոլորակի կենդանիները զանգվածաբար ոչնչացել են, հրաբխի պատճառով: Գիտնականների մի խումբ կարծիք է հայտնել, թե կան հնարավոր մի քանի տարբերակ և հաստատ իմանալու համար կարելի է ռիսկի գնալ: Ուղղակի աղետից հետո փոշու այնքան հոծ շերտ է պատել Երկիրը, որ կարողացել է պատել ամբողջ Երկիրը: Այդ ժամանակաշրջանի շատ կենդանիներ, ինչպիսին են մամոնտները ու դինոզավրերը, չեն կարողացել հարմարվել պայմաններին և ոչնչացել են:

3. Զույգ նախադասությունները միացրո՛ւ, մեկ բարդ նախադասություն դարձրո՛ւ ` քանի ձևով կարող ես:
Փողոցի ծայրը բաժանվում է նեղ ճանապարհների: Դրանք տանում են դեպի այգիները:

Փողոցի ծայրը, որ բաժանվում է նեղ ճանապարհների, տանում են այգիները։ Նեղ ճանապարհների է բաժանվում փողոցը, որը տանում է դեպի այգիները։ Դեպի այգիները տանում են այն ճանապարհները, որոնք փողոցի ծայրը բաժանում են նեղ ճանապարհների։ Փողոցի ծայրը բաժանվում է ճանապարհների, որոնք տանում են այգիները։
Զրույցը լռում էր: Նրանք լսում էին ջրերի ձայնը:

Զրույցը լռում էր, որովհետև լսում էին ջրերի ձայնը։ Երբ լսում էին ջրերի ձայնը, զրույցը լռում էր։ Զրույցը լռում էր, քանի որ նրանք լսում էին ջրերի ձայնը։ Զրույցը լռում էր, որպեսզի լսում էին ջրերի ձայնը։ 

Գուցե այդպիսին է եղել աշխարհը այն ժամանակ: Քարածուխի հսկա շերտեր են գոյացել և շերտերի վրա պահել վաղուց անհետացած բույսերի ու սողունների հետքեր:

Գուցե այդպիսին է եղել աշխարհը այն ժամանակ, երբ քարածուխի հսկա շերտեր են գոյացել և շերտերի վրա պահել վաղուց անհետացած բույսերի ու սողունների հետքեր։ Գուցե այդպիսին է եղել աշխարհը այն ժամանակ, քանի որ քարածուխի հսկա շերտեր են գոյացել և շերտերի վրա պահել վաղուց անհետացած բույսերի ու սողունների հետքեր։

Վեր բարձրանալիս որսորդը զգաց: Մեկը հետևում է իրեն:
Վեր բարձրանալիս որսորդը զգաց, որ մեկը հետևում է իրեն։ Վեր բարձրանալիս որսորդը զգաց, թե մեկը հետևում է իրեն։ Որսորդը զգաց, թե վեր բարձրանալիս մեկը հետևում է իրեն։ 
Անունը Ծիրանի տափ է: Ծիրանի ոչ մի ծառ չկա այնտեղ:

Անունը Ծիրանի տափ է, քանի որ ծիրանի ոչ մի ծառ չկա այնտեղ։ Այնտեղ ծիրանի ոչ մի ծառ չկա, այդ պատճառով էլ անունը Ծիրանի տափ է։ Ծիրանի տափ են անվանել, որովհետև այդտեղ ծիրանի ոչ մի ծառ չկա։ Ծիրանի ծառերի բացակայությունների պատճառով անվանել են Ծիրանի տափ:

Ժամանակին հսկաներ են ապրել: Իհարկե, այդ ձորերը նրանց համար առուներ են եղել:

Ժամանակին հսկաներ են ապրել, բայց ձորերը նրանց համար առուներ են եղել։ Մի ժամանակ հսկաներ են եղել, որոնց համար ձորեր առուներ են եղել: Հսկաների համար ձորերը ասես առուներ են եղել:

Շինականին քարափի գլխի հովը դուր եկավ: Կալին կալսածը հեշտ կլիներ քամուն տալ:
Շինականին քարափի հովը դուր եկավ, կալի կալսածը կարել է շատ հեշտ քամուն տալ: 
Ես ուրախ կլինեմ: Ամեն ինչ կկարգավորվի: 

Ամեն ինչ կկարգավորվի, երբ ուրախ լինեմ: Եթե ուրախ լինեմ ամեն ինչ կկարգավորվի: Իմ ուրախությունից է կախված, ամեն ինչ կկարգավորվի թե ոչ:

Դու քաջ ես ու անձնվեր: Դու կարդարացնես մեր հույսերը:

Դու շատ քաջ ես, դու կարդարացնես մեր հույսերը: Դու կարդարեցնես մեր հույսերը, քանի որ դու շատ քաջ ես: Քո քաջության և անձնվերության շնորհիվ դու կարդարացնես մեր հույսերը: Քո քաջությունը և անձնվերույթունը կարդարացնի մեր հույսերը:

Մարդու արյունատար մազանոթների ընդհանուր երկարությունը հարյուր հագար կիլոմետրի է հասնում: Դա հասարակածից երկուսուկես անգամ երկար է:

Մարդու արյունատար մազանոթների երկարությունը երկուսուկես անգամ երկար է հասարակածից: Մարդու արյունատար մազանոթների երկարությունը երկուսուկես անգամ գերացանցում է հասարակածի երկարությանը:


No comments:

Post a Comment