Tuesday, March 21, 2017

Прямая и письменная речь

1.УПРАЖНЕНИЕ: расставь знаки препинания:

  1. И ему сказал отец:"Ты, Гаврило, молодец!''
2.''Все будет решено!''-думал он, подходя к гостиной, объяснюсь с нею самою.
3.Он сел в кресла, поставил трость в угол, зевнул и объявил, что на дворе становится жарко.
4.Я не стал расспрашивать моего верного спутника, ''зачем он не повез меня прямо в те места''.
5.Вдруг ямщик стал посматривать в сторону и, наконец, сняв шапку, оборотился ко мне и сказал,''Барин, не прикажешь ли воротиться?''
6.Я отвечал с негодованием, что я, офицер и дворянин, ни в какую службу к Пугачеву вступать и никаких поручений от него принять не мог .
7.Иногда я говорю себе:''Нет, конечно, нет! Маленький принц на ночь всегда накрывает розу стеклянным колпаком, и он очень следит за барашком…''.
8.Он сообщил, что губернатор приказал своим чиновникам по особым поручениям носить шпоры .
9.Он возле меня сел и начал сказывать, какой он знаменитой фамилии и важного воспитания. .
10.''Всё равно, Петруша''-отвечала мне матушка- это твой  отец; поцелуй у него ручку, и пусть он тебя благословит…''
11.Бывало, стоишь, стоишь в углу, так что колени и спина заболят, и думаешь:''Забыл про меня Карл Иваныч; ему, должно быть, покойно сидеть на мягком кресле и читать гидростатику, – а каково мне?'',- и начнёшь, чтобы напомнить о себе, потихоньку отворять и затворять заслонку или ковырять штукатурку со стены .
12.На другой день, за завтраком, Григорий Иванович спросил у дочки, все ли намерена она спрятаться от Берестовых.

Sunday, March 19, 2017

Ժառանգականություն և փոփոխականություն

Ժառանգականություն ասելով մենք հասկանում ենք ծնողական օրգանիզմներում՝ իրենց  հատկանիշների անձնահատկությունները հաջորդ սերունդինին փոխանցելու հատկությունը: Սեռական բազմացման դեպքում, ժառանգականույթունն ապահովում է հատուկ սեռական բջիջների՝ գամետների միջոցովիսկ անսեռ բազմացման ժամանակ՝մարմնականսոմատիկբջիջների միջոցով: Գամետները և սոմատիկ բջիջները իրենց մեջ կրում են ոչ թե ապագա օրգանիզմի հատկանիշները և հատկությունները այլ դրանց նախադրյալները, որոնք ստացել են գեներ անվանումը: Գենը ԴՆԹ-ի  մոլեկուլիկամ քրսոմի որոշակի հատված է, որը որոշում է սպիտակուցային որևէ մոլեկուլի սինթեզը կամ որևէ տարրական հատկանիշի զարգացման հնարավորությունը: Փոփոխականությունը օրգանիզմի՝ իր անհատական զարգացման ընթացքում նոր հատկանիշների ձեռք բերելու հատկությունն է:

Գենոտիպ և ֆենոտիպ