Wednesday, April 19, 2017

Օտար մարմին շնչուղիներում. Առաջին օգնություն

Նորմայում՝ կլման ակտի պահին շնչափողի մուտքը փակվում է և սննդային մնացորդները մտնում են կերակրափող: Հակառակ դեպքում մենք կխեղդվենք: Եթե այնուամենայնիվ որևէ բան հայտնվում է շնչափողում առաջացնում հազ, որն ունի պաշտպանական նշանակություն:
 Հազի հրոցանման շարժումները օտար մարմինները  դուրս են բերում:

Սննդային թունավորում. Առաջին օգնություն

Մեր առաջին օգնության դասից մենք անցանք սննդային թունավորումներ թեման։ Իմացանք, որ սննդային թունավորման պատճառ կարող է հանդիսանալ ինչպես տնային պայմաններում պատրաստված, պահածոյացված, այնպես էլ ժամկետանց, սխալ պայմաններում պահպանված սնունդը:

Sunday, April 2, 2017

Քիմիա․ ամփոփիչ թեստ- 3

  9-րդ  դաս.    Ամփոփիչ  թեստ-3
                              Թեմաներ`  «Հալոգեններ»,  «Թթվածին»,   «Ջրածին»                            -1-
                                Յուրաքանչյուր  առաջադրանքը  0.5  միավոր  է
  1. Ո՞ր շարքում են նյութերը ներկայացված ըստ մարդու օրգանիզմում դրանց զանգվածային  բաժնի  նվազման.        
  1)  ածխաջրերջուրսպիտակուցներճարպեր
          2)  սպիտակուցներջուրճարպերածխաջրեր
          3)  սպիտակուցներածխաջրերջուրճարպեր
          4 ջուրսպիտակուցներճարպերածխաջրեր
2.  Սովորական պայմաններում  ո՞ր  շարքի  բոլոր  նյութերն  են  գազեր
        1)  կալիումի ֆտորիդ,  յոդ,  ջուր
        2)  կերակրի  աղսոդա,  կավիճ
        3)  քլորածխաթթու  գազ,  թթվածին
        4)  կարմիր ֆոսֆոր,  օզոնբրոմ