Wednesday, February 6, 2019

Ալեքսանդր Դյումա Որդի. «Կամելիազարդ տիկինը»

Իմ կարծիքով՝ հնարավոր չէ կերպաներ ստեղծել առանց խորապես ուսումնասիրելու մարդկանց, ինչպես չի կարելի խոսել մի լեզվով առանց լրջորեն սովորելու այն:

Նա մեռած պիտի լինի բավականին տխուր կերպով, որովհետև նրա միջավայրում մարդ բարեկամ է ունենում միայն առողջ լինելու պայմանով:

Բացառիկ բան է, եթե ծնողները, որոնք վճարում են արտասուքով հատուցվելու համար, արժանանում են այն գնին, որ ծախսել են այդ նպատակի համար:

Մանուկը փոքրիկ է, բայց իր մեջ պարունակում է մարդուն. աչքը ոչ այն ինչ է, եթե ոչ մի կետ, բայց տարածությունները է ընդգրկում:

Ի՛նչ վսեմ երեխայություն է սերը:

Wednesday, January 30, 2019

Բոլորը՝ ցրտից սառած և ջերմության կարոտ...


Աշնանային Արատեսը մտքումս պահած՝ ճանապարհ ընկանք դեպի Ձմեռային Արատես՝ ինձ արդեն հարազատ դարձած մարդկանց հետ: Սիրում եմ Հայաստանը՝ իր գեղեցկությամբ, քարերի, սարերի, կիրճերի մեջ մարող օլոր-մոլոր, ճերմակ ձյունից ծանրացած ճանապարհներով, որոնք պարտադրում են վայելել ամեն վայրկյանը: Այս բոլորը շատ ավելի գեղեցիկ է, երբ քեզ սիրելի մարդկանց հետ ես, ու այն մարդկանց հետ, ովքեր քեզ հարազատ կդառնան մի քանի օր հետո: Հողապատ սենյակը տաքացնող վառարանի շուրջ մոտ քսան հոգի նստած, զրուցում են, կատակում, ծիծաղում ու տաք թեյ խմում: Բոլորը՝ ցրտից սառած և ջերմության կարոտ:

Sunday, December 30, 2018

Լևոն Շանթ «Հին աստվածներ»

Վանահայր-Չէ՞ որ շինելն է դըժվարը, քանդելը դյուրին է միշտ:
Կույր վանական- Դիմե՛ հավատքիդ, ու սարերը կելլեն իրենց տեղեն. աչքն ի՞նչ է, որ իր տեղը մնա:
Անտոն վանական- Զարմանք բան է. ինքը ազատեց ուրիշի մը կյանքը ծովեն ու իր կյանքը տվավ ծովուն:
Աբեղա- Կղրկես ինծի իմ աշխա՛րհը: Իսկ ո՞վ իրավունք տվավ քեզի՝ ուզած ժամանակդ դուրս քաշես ինծի աշխարհեն, ուզած ժամանակդ ետ նետես աշխարհ: Ո՞վ քեզի իրավունք տվավ, որ կապես հոգիս, կապկպես զգացումներս: Ո՞վ քեզի իրավունք տվավ, որ հիմա ելեր ես երեսիս հանդիմանություն կկարդաս:

Wednesday, December 26, 2018

Ափոփիչ նյութ կամ այս տարվա վերջին նյութը

Շատ հագեցած չորս ամիս եմ ունեցել: Շատ ճանփորդություններ, շատ նախագծեր ու քիչ ազատ ժամանակ: Հենց այս կիսամյակում կայացրի ամենակարևոր որոշումներիցս մեկը՝ ի՞նչ եմ ուզում դառնալ:

Monday, December 24, 2018

Քաղաքագիտություն. Հոկտեմբեր

Հոկտեմբերի 1-5
Առաջադրանք 1. Ներկայացրե՛ք պետության ներքին և արտաքին գործառույթները /գրավոր/
Պետության ներքին գործառույթները տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական, իրավական կազմակերպչական, կրթական, մշակութային-դաստիարակչական խնդիրները լուծելն է: Պետության ներքին գործառույթներում կարևոր տեղ ունեն նաև առողջապահության, ազգագրական, էկոլոգիական և զանազան այլ խնդիրների  կարգավորումը, բնության տարերային աղետների հետևանքները վերացնելու ժամանակ բնակչության օգնության կազմակերպումը և այլն։

Արշակունյաց Հայաստանի պետական կառուցակարգը


Արշակունյաց թագավորության ժամանակաշրջանում «սանդուղքը» գլխավորում էր երկրի գերագույն միապետը` Հայոց Արշակունի արքան: Վերնախավի առաջին աստիճանը կազմում էին բդեշխները, «աշխարհատեր» և գավառատեր նախարարները, քրմապետական, իսկ 301 թվականից հետո՝ կաթողիկոսական տոհմերը: Նրանք իրենց ավատատիրույթներում լիակատար տեր էին, բայց պարտավորվում էին արքային տալ հավատարմության երդում, որը պետք է անխաղտ լիներ:

Քաղաքագիտություն. Սեպտեմբեր


Սեպտեմբերի 10-14
Առաջադրանք 1. Սահմանե՛ք «Քաղաքականություն» և «Քաղաքական համակարգ»  հասկացությունները /գրավոր/

Քաղաքական համակարգը բաղկացած է իշխանություն ունեցող հասարակական կազմակերպություններից:
Քաղաքականությունը բնութագրում է հասարակության հարաբերությունները իրենց կառավարող անձի հետ։

Առաջադրանք 2. Ի՞նչ է ուսումնասիրում Քաղաքագիտություն առարկան /գրավոր/.

Քաղաքագիտությունը ուսումնասիրում է քաղաքականությունը: