Thursday, May 14, 2020

Saying Goodbye...

Hi. My name is Nare. This is my last year in the school so it is my last task. And I want to tell about my school life. School gave me a very interesting school life, skills, a real opportunity to get to know the world. I remember my first day in the school. I was wearing a black skirt and a white shirt with two ponytails. At that time, I didn't even think about how good memories I would take with me to the new world. I remember my first teacher and friend Lusine Pashayan. She was so kind and loved us very much. My first presentation on the stage and first friends were thank to her. My classmates and I became good friends then which was one of the important part of my life. Most of them are studying in other schools but we are still having a chat with each other.

Saturday, May 9, 2020

Բլոգ. Ապահով պահոց թ՞ե ժամանակի անիմաստ կորուստԲոլորս էլ գոնե մեկ սոց. կայք գիտենք, որտեղ կարող ենք արտահայտել մեր կարծիքը, գրել մեր մասին: Բլոգը, մյուս սոց. կայքերի պես, սեփական մտքերը արտահայտելու հարթակ է, բացի դրանից այն շատ լավ պահոց է, որտեղ հավաքվում են ուսումնական բոլոր աշխատանքները, ֆիլմերը: Դրանք չեն կորչում, չեն մաշվում, այլ դառնում են հիշողություն ու նաև շատ լավ միջոց է զարգացումը դիտարկելու, տեսնելու համար: Բլոգը ուսումնական տարածք է: Այդ հարթակն օգտագործում եմ իմ մտքերն արտահայտելու համար: Իմ բլոգը ինձ համար մեծ նշանակություն ունի: Հիշում եմ, դեռ կրտսեր դպրոցում, ինչպես բացեցի իմ առաջին բոլոգը:

Thursday, April 30, 2020

Իմ ընտանիքը


Մեր ընտանիքը բաղկացած է վեց հոգուց՝ ես, երկու քույրիկներս, հայրիկս, մայրիկս, տատիկս: Տատիկս դերձակ է եղել, աշխատել կարի արտադրամասում, բայց հիմա տնային տնտեսուհի է: Հայրիկս սովորել է Սնդի արդյունաբերության տեխնիկումում՝ ներկայիս Երևանի Զբոսաշրջության սպասարկման և սննդի արդյունաբերության հայ-հունական պետական քոլեջում, որպես գարերջրի տեխնոլոգ: Ներկա պահին բիզնեսմեն է:

Ընտրության հնարավորություն.Կրթահամալիրի հրաշալիք


Կրթահամալիրի առավերությունների մասին կարելի է երկար խոսել, բայց կուզեի առանձնացնել ինձ համար կարևորներից մեկը՝ընտրության հնարավորությունը: Դասընթացների ընտրությունը հնարավորություն է տալիս ընտրել մեզ հետաքրքրող, սիրելի զբաղմունքները, ինչպես նաև՝ առարկաները դարձնել օրվա բաղադրիչ: Ընտրության հնարավորություն մենք ունենում ենք առաջին դասարանից, երբ ընտրում ենք մեր դասվարին: Ամեն տարի հնարավորությունները ավելի են մեծանում: Հետո՝ կրտսեր դպրոցում, ընտրությամբ գործունեության առարկաներից ընտրում ենք այն առարկան, որը ամենաշատն ենք սիրում կամ այն առարկան, որի դասավանդողին ենք շատ սիրում:

Tuesday, April 14, 2020

My day...

Like other people I am staying at home, too. Of course, always staying at home is boring so I am trying to make my day more interesting. My day starts with some exercises which give me energy for all day. Then my lessons begain. I don’t have fixed lessons time so I can’t say the exact time. I start the week with history and English lessons, on Tuesday with Armenian, on Wednesday again with history and English, on Thursday with the Armenian language, on Friday with the Armenian language, history, on Saturday with English. On Saturdays my English lesson is often in the morning and after it I am free. So I like to spend the rest of the time reading books, watching films, end finishing the unfinshed works. I am trying  not to lose even a minutes. On Sundays I am doing my English and history and sometimes Armenian. Few days ago I found many interesting books in our small liberally. Now I am reading them and I wish to finish all that books before going to school again.

Monday, April 6, 2020

Կարանտինային անհատական ուսումնական պլան

Ողջույն: Ես էլ շատ մարդկանց պես հետևելով կարգին մնում եմ տանը: Միշտ տանը մնալը, իհարկե, ձանձրալի է, և այդ պատճառով փորձում եմ օրս հետաքրքիր անցկացնել: Առավոտյան մի փոքրիկ նախավարժանքը մի ամբողջ օրվա էներգիա է տալիս, դրանից հետո սկսվում են պարապունքները: Քանի որ պարապունքների հստակ ժամ չունեմ, չեմ կարող աշխատանքային ժամատախտակս հստակ ցույց տալ: Պարապունքների ժամերը հստակ չեն, բայց օրերը հստակ են: Շաբաթը սկսում եմ պատմության և անգլերենի պարապմունքներով, երեքշաբթին՝ հայոց լեզվով, չորեքշաբթի նորից՝ պատմություն և անգլերեն, հինգշաբթի՝ հայոց լեզու, ուրբաթ՝ հայոց լեզու և պատմություն, շաբաթ՝ անգլերեն: Երբ վերջացնում եմ անգլերենս (այն հիմնականում լինում է առավոտյան), ամբողջ օրս համարում եմ ազատ: Իսկ ազատ օր նշանակում է՝ գիրք կարդալ, ֆիլմ դիտել, ինքնակրթվել, վերջացնել կուտակված աշխատանքները: Փորձում եմ օրվա մեջ ոչ մի րոպե անիմաստ չկորցնել: Իհարկե, դա միշտ չէ, որ ստացվում է: