Wednesday, February 10, 2016

Առցանց արձագանք ...

Պիտի ասեմ, որ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրր իմ ամենամեծ և ամենահաջող ձեռքբերումներից մեկն է եղել, և շարունակում է լինել իմ ներկան ̀ իմ օրվա սկիզբը: Ինձ համար̀ որպես նույն կրթահամալիրի դասվար, կարևոր է սովորողի ինքնատիպությունը պահող, յուրաքանչյուր սովորողի ̀ որպես անհատ դաստիարակող կրթությունը: Ես ̀ որպես երեք Սեբաստացիների ծնող, գնահատում եմ իմ կրթակամալիրի արդի կրթությունը ̀  ստեղծական, իրական ու չձանձրացնող: Այստեղ իրական է ամեն ինչ, այստեղ կյանքն է իր ազատությամբ ̀ ամենօրյա ուրախությամբ ու հրճվանքով, սիրով ու հիասափությամբ: Իսկ դպրոցի անելիքը հենց դա է, կրթել ու գիտելիք տալ հենց այս պահին  ու այս պահի համար

No comments:

Post a Comment