Monday, December 4, 2017

Կետադրական աշխատանք. Քերականություն

Հայրն ու մայրը ողջունեցին մեզ, համբուրեցին, շնորհավորեցին իրար:
Հայրն ու մայրը ողջունեցին, մեզ համբուրեցին, շնորհավորեցին իրար:

Հայաստանը, ուր որոշել էր գնալ, մանուկ հասակից չէր տեսել:
Հայաստանը, ուր որոշել էր գնալ մանուկ հասակից, չէր տեսել:

Նրանց ոտների տակ մի պահ մթագնում էին ձորերը, անտառները սևանում էին ամպերի արանքում բեկբեկված շողերի փայլի մեջ:
Նրանց ոտների տակ մի պահ մթագնում էին, ձորերը, անտառները սևանում էին ամպերի արանքում` բեկբեկված շողերի փայլի մեջ:

Խաղաղ գիշերվա մեջ թույլ լույս արձակելով, երկու աստղ էր պլպլում Ծիծեռնավանքի ծուռ խաչի վրա:
Խաղաղ, գիշերվա մեջ թույլ լույս արձակելով`երկու աստղ էր պլպլում Ծիծեռնավանքի ծուռ խաչի վրա:
Խաղաղ, գիշերվա մեջ, թույլ լույս արձակելով`երկու աստղ էր պլպլում Ծիծեռնավանքի ծուռ խաչի վրա:

Ծովափին կանգնած` աղջիկը հայացքը հառել էր հեռու հորիզոնին:
Ծովափին` կանգնած աղջիկը, հայացքը հառել էր հեռու հորիզոնին:
Ծովափին կանգնած աղջիկը, հայացքը հառել էր հեռու` հորիզոնին:

Անգղերի կռնչոցից վախեցած` ձիերը խլշեցին ականջները:
Անգղերի կռնչոցից` վախեցած ձիերը խլշեցին ականջները:

Ժայռի կատարին բազմած` արծիվն ակնդետ նայում էր երկնի լազուրին:
Ժայռի կատարին բազմած արծիվն ակնդետ նայում էր երկնի լազուրին:

Այս անգամ ուրիշ կաս-կարմիր փողկապով էր, նոր ածիլված դեմքով, անսովոր, առույգ ու կենսուրախ:
Այս անգամ ուրիշ կաս-կարմիր փողկապով էր, նոր ածիլված դեմքով, անսովոր առույգ ու կենսուրախ:
Այս անգամ ուրիշ կաս-կարմիր փողկապով էր նոր, ածիլված, դեմքով անսովոր, առույգ ու կենսուրախ:

Տիկին Նվարդը, գլխին մի խայտաբղետ մեծ գլխարկ, ուրախ- ուրախ անցնում էր:
Տիկին Նվարդը` գլխին մի խայտաբղետ մեծ գլխարկ, ուրախ- ուրախ անցնում էր:
Տիկին Նվարդը` գլխին մի խայտաբղետ, մեծ գլխարկ, ուրախ- ուրախ անցնում էր:

Օրիորդը գլուխը կախեց, մտածության մեջ ընկավ. Սամվելը` նրա սիրելին, փորձանքին էր ընդառաջ գնում:

Օրիորդը գլուխը կախեց մտածության մեջ. ընկավ Սամվելը, նրա սիրելին փորձանքին էր ընդառաջ գնում:

No comments:

Post a Comment