Sunday, May 7, 2017

ՀՀ օգտակար հանածոների քարտեզ

Քարտեզը դիտեք՝ այստեղ
Նյութը պատրաստեցին Շուշան Ադամյանը և Մամիկոնյան Նարե

No comments:

Post a Comment