Saturday, October 28, 2017

Նախասկզբնական կրոններ ՝ տոտեմիզմ, անիմիզմ, մոգություն, ֆետիշիզմ

Մարդիկ հին ժամանակներում այն ինչը չէին կարողանում բացատրել՝ տարվա եղանակների փոփոխություն, ծառերի ծաղկելը կապում էին գերբնական առարկաների հետ: Այդտեղից էլ առաջացել են չորս նախասկզբնական կրոնները ՝ տոտեմիզմ, անիմիզմ, մոգություն, ֆետիշիզմ:
Տոտեմիզմի հետևողները փառաբանում էին ինչ որ բույս, բնության երևույթ կամ կենդանու: Ցեղերի նշանները հիմնականում լինում էին այն կենդանու կամ բնության երևույթի նշանը, որին նրանք հետևում էին: Կար ծեսեր որոնցով հառաբանում էին այն կենդանուն կամ բույսին:
Օրինակ՝ երբ երեխա էր ծնվում խնդրում էին գթասրտություն: Անիմիզմը հավատացնում էր ոգիների և/կամ հոգիների գոյությունը: Հմարվում էր, որ ոգիները և հոգիները անտեսանելի են, բայց անդրադառնում են շրջապատող աշխարհի վրա: Ֆիտեշիզմը հավատն է դեպի անշուչ առարկաններ: Հավատում էին, որ բոլոր առարկանները ունեն գերբնական ուժ: Մոգությունը հավատացնում է, որ ծեսերի, երգերի, պարի միջոցով կարող է անձրև բերել, որսում հաջողություն ունենալ: Համարվում էր, որ այդպես կարող էին բուժել վերքեր:

No comments:

Post a Comment