Saturday, January 13, 2018

Դինո Բուցատի «Առնետները». վերլուծություն

Բոլորը ինչ-որ բանից վախենում են և դա սովորական բան է: Բոլորի հոգում ապրում են առնետներ: Առնետները՝  վախերն են: Այն վախերը, որոնք քեզ կրծում են ներսից: Որոշները այդ առնետներին քշում են, իսկ որոշները թույլ են տալիս կրծել իրենց հոգին:
Որոշները վերացում են իրենց վախերը, իսկ ոմանք էլ՝  բազմացնում: Եթե վախին չհաղթես, այն կարող է ուտել հոգիդ ու քեզ իր ստրուկը դարձնել: Մարդ առանց վախի, ասես կիսատ լինի, բայց չպետք է տրվել վախերին: Վախերը թույլ չեն տալիս կյանքը վայելել այնպես՝  ինչպես կա: Ինչքան արագ ազատվես վախերից, այնքան ավելի լուսավոր և գեղեցիկ կլինի կյանքդ:

No comments:

Post a Comment