Sunday, January 31, 2016

Վահան Տերյան.Բանաստեղծությունների վերլուծություն

<<Մթնշաղի անուրջներ>> ժողովածուն շատ տխուր էր:Այնտեղ պատմվում է լքված սիրո, ցավի,մռայլության, զգացմունքների և տխուրության մասին:<<Աշնան Մեղեդի>> բանաստեղծություն մեջ կա նաև գույններ էր, բայց միևնույն է այդ գույնները գորշ էին: Բանաստեղծության մեջ աշունը այսպես է նկարագրվում թաց, շատ քամի, չորացած դաշտեր:<<Ցնորք >> բանաստեղծությունը նույնպես մռայլ է, տխուր: Այնտեղ սեր կար,ցավ և նաև մահ:

<<Գիշեր և հուշեր>> ժողովածուն շատ զգացմունքային էր: Այնտեղ բանաստեղծությունները նույպես մռայլ էին, թախծոտ, էլի  վիշտ ու ցավ կար: Երբ կարդում եմ <<Աշուն>> բանաստեղծությունը հոգիս խաղաղվում է, բայց բանաստեղծության մեջ խոնավություն, տխրություն, քնքշություն, անձրև և քամի կա: 

<<Ոսկի հեքիաթ>> ժողովածուն շատ հանգիստ էրԹեթևմութտխուրուրախ, շատ բանաստեղծություններում կա նաև կոտրված զգացմունքներ: <<Խորհրդավոր սեր>> բանաստեղծությունում ամենաշատ հանգստություն և սեր կար նաև տխրություն: Մյուս բանաստեղծությունը դա <<Երկու ուրվական>>ն էԲանստեղծությունը տխրության և մենակության մասին է:


Այս ժողովածուները նման են իրենց բանաստեղծություներովԳրեթե բոլոր բանստեղծությունները տխուրությանթախիծիբայց միաժամանակ մեծ սիրո մասին է:

No comments:

Post a Comment