Tuesday, October 27, 2015

Ես ապրում եմ, որովհետև …

Ես ապրում եմ: Ես գիտեմ դա, որովհետև ես ունեմ հիշուղությունները և երզանքներ: Ես ապրում եմ ապրելու համար,ապրում եմ որպիսի երազանքներիս թևեր տամ, հիշողություններիս ազատություն:
Ապրելու նպատակ բոլորը ունեն, բայց իմ նպատակը շատ պարզ է, տեսնել թե ինչպես են մեծանում իմ հարազատները, որպիսի գրկեմ նրան ում սիրում եմ: Ապրում եմ որպիսի իմանամ իմ հարցերի պատասխանները, որպիսի պաշպանեմ, սիրեմ, ներեմ և կարճ ասաց ապրեմ:

No comments:

Post a Comment