Wednesday, December 7, 2016

Կենսոլորտ

Երկրագնդի ամենամեծը և ամենակենդանիներով բնակեցված ոլորտը կենսոլորտն է: Կենսոլորտ ընդգրկում է ջրոլորտը, քարոլորտի վերին և մթնոլորտի ստորին շերտերը: Այդ շերտերում կան միջավայրի այնպիսի պայմաններ, որոնք նպաստավոր են կենդանի օրգանիզմների համար:
Կենսոլորտի չափերը տարբեր են, քանի որ հիմնական մասը կազմում են բույսերը և կենդանիները: Բույսերից և կենդանիներից բացի կան նաև բակտերիաներ և սնկեր: Չորս խմբերն էլ համարվում են առանձին թագավորություններ: Իսկ մարդիկ մտնում են կենդանիների թագավորության մեջ: Բայց մարդն առանձնահատուկ են , քանի որ մարդը կարողանում է փոխել իր շրջապատող ամեն ինչ: Բայց այդ փոփոխությունները ոչ միշտ են դրական: 

No comments:

Post a Comment