Tuesday, October 27, 2015

Ես ապրում եմ, որովհետև …

Ես ապրում եմ: Ես գիտեմ դա, որովհետև ես ունեմ հիշուղությունները և երզանքներ: Ես ապրում եմ ապրելու համար,ապրում եմ որպիսի երազանքներիս թևեր տամ, հիշողություններիս ազատություն:

Իմ աշխարհը ստեղծում են իմ մտքերը

Իմ աշխարհը ստեղծում եմ ես, եթե ես լինեմ վատը իմ աշխարհը կտուժի: Եթե ես լինեմ լավը, օգնեմ բորորին, լինեմ իմ աշխարհի̀ իմ տան հադեպ ուշադիր, իմ քաղաքը կծաղկի: Իմ շրջապատում կան մարդիկ ովքեր թքած ունեն մեր քաղաքի վրա և բողոքում են որ այն կեղտոտ է: